Luật chăn nuôi

Chó, mèo tấn công, gây thiệt hại thì chủ phải bồi thường như thế nào?

thu phương |

Bạn đọc có email Lyanhthuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, trường hợp chó, mèo tấn công, gây thiệt hại thì chủ phải bồi thường thế nào?

Quốc hội vừa thông qua 2 luật quan trọng thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Xuân Hùng - Thành Trung |

Với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội vừa chính thức thông qua 2 luật quan trọng thuộc lĩnh vực nông nghiệp gồm Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi.

“Thú quyền”

Anh Đào |

“Quyền vật nuôi”, “phúc lợi vật nuôi”, “đối xử nhân đạo với vật nuôi”- những khái niệm lần đầu tiên được đưa vào luật. Và đúng! Loài vật không vô tri vô giác, chúng biết đau đớn và cũng cần được đối xử nhân đạo như con người vậy.

Địa chỉ của trách nhiệm

ANH ĐÀO |

Chẳng hạn sau khi Luật Chăn nuôi được thông qua thì có còn xảy ra những “chiến dịch giải cứu heo ế”? Nếu vẫn dư thừa, khủng hoảng thì ai phải chịu trách nhiệm hay là cũng “chẳng ai cả”?

“Lợn 2 chuồng, rau 2 luống, giải cứu lợn” luật có khắc phục được không?

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 13.4, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến liên quan tới dự án Luật Chăn nuôi.