Lừa đa cấp

Vụ đa cấp trá hình dụ công nhân: Đường dây đã ngưng hoạt động và giải thể

Huân Cao - Nam Hiệp |

TPHCM - Sau khi Báo Lao Động đăng tuyến bài phản ánh về đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp nhưng núp bóng hộ kinh doanh để chiêu dụ nhiều công nhân lao động, hiện đường dây này đã ngưng hoạt động và giải thể.