lợi ích bảo hiểm xã hội tự nguyện

Từ 1.8, ai sẽ nhận được hỗ trợ khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?

ANH THƯ |

Hà Nội sẽ hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.

Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022

ANH THƯ |

Từ năm 2022, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng. Từ đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện và mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu cũng tăng theo.

Nguyên nhân người dân chưa mặn mà với Bảo hiểm xã hội tự nguyện

ANH THƯ |

Số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện gia tăng, nhưng so với tổng số lao động khu vực chính thức thì đây vẫn còn là con số "khiêm tốn".

Tăng mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ năm 2022

ANH THƯ |

Từ 1.1.2022, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng. Từ đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện và mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu cũng tăng theo.

Vận động 24.704 người tham gia BHXH tự nguyện trong một ngày

ANH THƯ |

Sau 1 ngày ra quân trên toàn quốc, tổng hợp số liệu báo cáo nhanh của 63 tỉnh, thành phố, Lễ ra quân đã trực tiếp vận động được 24.704 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.