Loạn hoa hậu

Xử lý các hoa hậu "có vấn đề" khó đến mức nào?

Kỳ Trinh |

Dù một năm chỉ cấp phép 4 cuộc thi hoa hậu, tuy nhiên tình trạng nhiều nghệ sĩ tự đi thi, tự công bố giải thưởng cho thấy, công tác quản lý của ngành biểu diễn nghệ thuật đang có nhiều vấn đề.