Liên kết sản xuất

Kết nối thị trường đưa sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng trong, ngoài nước

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh cũng tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại đưa sản phẩm OCOP tiêu biểu giới thiệu các thị trường trong và ngoài nước, xây dựng cơ sở dữ liệu và tham gia phân phối trên các trang mạng điện tử để nhà sản xuất, đối tác kết nối, đặt hàng trong sản xuất và tiêu thụ.

Phát triển bền vững vùng Tứ giác Long Xuyên

TRẦN LƯU |

Lần đầu tiên, lãnh đạo các địa phương vùng Tứ giác Long Xuyên (TGLX) đã ngồi lại bàn thảo để tìm ra hướng phát triển bền vững cho vùng. Liên kết được xem là “mệnh lệnh” của phát triển đưa vùng đất này trở thành một vùng đáng sống của người dân vùng ĐBSCL… 

Liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp

CÔNG VŨ |

Ngày 14.10, tại An Giang diễn ra hội thảo lấy ý kiến góp ý Đề án “Liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao cho vùng ĐBSCL” (do Bộ NNPTNT và UBND tỉnh An Giang phối hợp tổ chức…