Liên đoàn Lao động Tuyên Quang

Tuyên Quang: Tuyên truyền về pháp luật cho hơn 11.000 lượt CNLĐ

Văn Tùng |

Nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, công nhân lao động thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là Bộ luật Lao động được cho là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công đoàn các cấp ở tỉnh Tuyên Quang.