Liên đoàn Lao động thành phố Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc: Trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình công nhân khó khăn

Quốc Hương |

Liên đoàn Lao động Thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) phối hợp với Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Nguyễn Đình Tuyển.