Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc

Ký kết thỏa thuận hợp tác về phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

Đỗ Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác với 2 đối tác về thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động”.

Sẵn sàng cho hoạt động Công đoàn năm học 2020 - 2021

Đỗ Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020 và triển khai công tác công đoàn năm học 2020 - 2021.

Chủ động phòng chống bệnh dịch Covid-19

Đỗ Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng triển khai các giải pháp chủ động ứng phó trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Đỗ Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vinh dự được khen thưởng là tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.