Liên đoàn lao động Hội An

Quảng Nam: Thêm một Công đoàn cơ sở được thành lập với 26 đoàn viên

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động thành phố Hội An thành lập mới một Công đoàn cơ sở với 26 đoàn viên.

LĐLĐ Hội An sơ kết chương trình phối hợp với chính quyền năm 2020

Tường Minh |

Liên đoàn lao động Hội An (tỉnh Quảng Nam) và UBND thành phố Hội An sơ kết, đánh giá thực hiện chương trình phối hợp hoạt động năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.