Lịch trực

Người Hà Nội bất ngờ trong ngày đầu phải xuất trình cả lịch làm việc

Hà Phương - Tùng Giang |

Văn bản của UBND thành phố Hà Nội yêu cầu người dân ra đường ngoài Giấy đi đường phải xuất trình cả lịch trực, lịch làm việc... được ban hành buổi tối, do đó sáng nay (9.8), nhiều người dân Hà Nội đã rất bất ngờ.