Lịch học sinh đi học

Đề xuất học sinh Hà Nội trở lại trường từ đầu tháng 3.2021

Bích Hà - Duy Thiên |

Nếu tình hình dịch trên địa Hà Nội tiếp tục được kiểm soát, không có phát sinh các ca bệnh mới hay diễn biến phức tạp lên, thì học sinh sẽ được trở lại trường từ đầu tháng 3.2021.