Lê Viết Hiếu

Tổng giám đốc 9X, người kế vị Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình HBC là ai?

Hương Nguyễn |

Tổng Giám đốc mới của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình HBC vừa nhậm chức đã phải đối mặt với khó khăn không ít trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của công ty sụt giảm.