Lê Tuyết

Người viết chuyện cổ tích cho trẻ em nghèo

LÊ TUYẾT |

11 tuổi theo bố mẹ sang định cư ở Canada, 26 tuổi quay trở về Việt Nam lập nghiệp trước sự phản đối của gia đình nhưng Don Lam, một người con của dải đất miền Trung, đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn.