Lệ phí trước bạ nhà đất

Thủ tục và lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thanh Vân |

Người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện theo quy định của pháp luật. Giá đất tính phí trước bạ căn cứ theo bảng giá nhà, đất do UBND tỉnh, thành phố ban hành.

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất năm 2021

Kim Nhung |

Để được cấp hoặc sang tên sổ đỏ, người sử dụng đất sẽ phải nộp lệ phí trước bạ, trừ trường hợp được miễn.