Lệ phí CCCD

Bạn có thuộc 6 trường hợp miễn phí làm CCCD gắn chip?

Minh Huy (T/H) |

6 trường hợp được làm thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp miễn phí theo quy định tại Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC.