LĐLĐ TP.Vị Thanh

LĐLĐ TP.Vị Thanh: Hơn 676 triệu đồng dành để chăm lo đời sống CNVCLĐ

Thành Nhân |

Ngày 20.1, LĐLĐ TP.Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn TP.Vị Thanh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hậu Giang: Tuyên dương 32 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Thành Nhân |

Ngày 30.9, LĐLĐ TP. Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý III năm 2020 và tổng kết Công đoàn cơ sở trường học, năm học 2019 - 2020 và tuyên dương 16 tập thể và 16 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn,...

Rộn ràng hội thao công nhân, viên chức lao động TP Vị Thanh

Thành Nhân |

Ngày 4.1, tại khu thể thao Công đoàn Hậu Giang, LĐLĐ TP.Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức Hội thao mừng Đảng quang vinh – mừng xuân Canh Tý năm 2020.