LĐLĐ Kiên Lương

LĐLĐ Kiên Lương: Bám sát mọi hoạt động, chăm lo tốt cho đoàn viên, NLĐ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Năm 2021, các hoạt động của LĐLĐ huyện Kiên Lương được tập trung thực hiện toàn diện, bám sát và chăm lo tốt các mặt cho đoàn viên dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19.