LĐLĐ huyện Thạch An

Cao Bằng: LĐLĐ huyện Thạch An vận động hơn 200 ĐV hiến máu tình nguyện

Ngọc Ánh - LĐLĐ huyện Thạch An |

Ngày 7.8, theo LĐLĐ huyện Thạch An, các cấp CĐ huyện vận động hàng trăm đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện.