LĐLĐ huyện Lộc Bình

LĐLĐ huyện Lộc Bình phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2021

Trịnh Thu Trường |

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) năm 2021.