lao động Việt Nam làm việc nước ngoài

Hơn 122.000 lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài

QUANG MINH |

Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cho biết, 11 tháng đầu năm 2022, có 122.004 lao động đi làm việc nước ngoài, đạt 135,56%, vượt kế hoạch của năm 2022.

Hơn 103.000 lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài

Anh Thư |

Trong 9 tháng năm 2022, đã có 103.026 người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Các doanh nghiệp đảm bảo nhập cảnh hợp pháp, an toàn cho người lao động

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp quán triệt đến người lao động tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu y tế cơ quan chức năng Việt Nam và vùng lãnh thổ tiếp nhận lao động.