lao động trẻ em trái pháp luật

"Con tôi, tôi dạy", nhưng dạy như thế nào?

Thảo Anh |

Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH Đặng Hoa Nam cho rằng nhiều ông bố bà mẹ có nhận thức rất sai lầm "con tôi tôi dạy", nhưng dạy như thế nào? Chính vì quan niệm này, rất nhiều trẻ em bị bóc lột sức lao động, bạo hành, xâm hại ngay trong chính gia đình của mình.