lao động giúp việc nhà

Lao động giúp việc nhà bị ảnh hưởng dịch COVID-19, có được hỗ trợ?

nam dương |

Tôi là lao động giúp việc nhà. Do lo ngại dịch COVID-19, chủ nhà không thuê làm nữa. Xin hỏi, tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ cho lao động tư do theo quy định của TPHCM không?

Người giúp việc nước ngoài có được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email thuydungx@xx hỏi: Công ty tôi chuẩn bị có giám đốc là người Philippines sang làm việc. Ông ấy muốn đưa người giúp việc có quốc tịch Philippines sang Việt Nam. Người giúp việc nước ngoài có được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam không?