Lao động giỏi - Lao động sáng tạo

LĐLĐ Kiên Giang: Ưu tiên xét khen thưởng lao động trực tiếp

Lục Tùng |

Mỗi năm, ưu tiên xét khen thưởng lao động trực tiếp có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.

Tuyên dương 34 gương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Nam Dương |

Qua phát động, phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” năm 2020 trong các công đoàn thuộc Công Đoàn viên chức TPHCM đã thu được những kết quả tích cực.

Kiên Giang: Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ

Lục Tùng |

Tại Hội nghị Điển hình tiên tiến trong công nhân lao động tỉnh Kiên Giang, LĐLĐ Kiên Giang cho biết đã khen thưởng gần 9.000 tập thể, cá nhân vì thành tích hưởng ứng trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn phát động giai đoạn 2015- 2020. Qua đó đã làm lợi, tiết kiệm cho ngân sách hàng chục tỷ đồng.

LĐLĐ quận Bình Thạnh: Tuyên dương 185 cá nhân “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Nam Dương |

185 CNVCLĐ có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” trong năm 2019 đã được LĐLĐ quận Bình Thạnh (TPHCM) tuyên dương ngày 13.5.