Lao động đánh bạc

Phòng chống đánh bạc trong cộng đồng lao động tại Nhật Bản

ANH THƯ |

Đề nghị các doanh nghiệp thường xuyên theo dõi, nhắc nhở người lao động ở Nhật Bản không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.