La An Ultra Trail

La An Ultra Trail 2019: Cung đường lầy trơn đánh trượt nhiều runner

Thế Lâm |

La An Ultra Trail 2019, giải chạy địa hình thuộc loại khó khăn nhất ở khu vực phía Nam, đã kết thúc sau ngày khởi tranh 2.11.