Kỷ vật lịch sử

Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám: Lưu giữ những kỷ vật về dấu son lịch sử

Vương Trần |

Ngày nay, nhiều tư liệu, hiện vật, kỷ vật còn được lưu trữ tại các bảo tàng đã gợi nhớ lại những câu chuyện xúc động, ý nghĩa về dấu son lịch sử nhân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2022).

Bức chân dung đặc biệt tại Triển lãm “Cách mạng Tháng Tám–Mốc son lịch sử"

Vương Trần - Kim Anh |

Hơn 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày giới thiệu tại Triển lãm chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử”.