kỳ thi nâng ngạch công chức

Cơ quan có thẩm quyền công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức

Thục Quyên (T/H) |

Xác định cơ quan có thẩm quyền công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức căn cứ vào quy định tại Điều 33 Nghị định 138/2020/NĐ-CP.