Kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng

Trưng bày hơn 200 hiện vật quan trọng kỉ niệm ngày thành lập Đảng

KIM ANH - ÁI VÂN |

Hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn, trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia theo chuyên đề “ Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội”.