kỹ năng viết tin bài

Nâng cao kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ Công đoàn

PHÚC ĐẠT |

Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ Thừa Thiên Huế vừa tổ chức tập huấn “Công tác tuyên giáo” nhằm nâng cao kỹ năng viết tin bài cho cán bộ Công đoàn.

Gần 200 cán bộ Công đoàn nâng cao kỹ năng viết tin, bài

T.G |

Kỹ năng viết tin hiện đại, hấp dẫn; thông tin về công tác biển đảo và biên giới đất liền hiện nay; những ảnh hưởng, thời cơ và thách thức của cuộc CMCN 4.0, Hiệp định CPTPP đối với hoạt động của ngành, tổ chức công đoàn và người lao động là những nội dung chính được truyền đạt tại Hội nghị Tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2019 do Công đoàn TT&TT VN tổ chức.