Kỷ luật cán bộ Đà Nẵng

Đà Nẵng kỷ luật cảnh cáo và khiển trách 5 cán bộ chủ chốt

THUỲ TRANG |

3 cán bộ Đà Nẵng bị kỷ luật cảnh cáo, 2 cán bộ bị kỷ luật khiển trách sau kỳ họp bất thường của Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng chiều 18.1.