Kinh tế Việt Nam phục hồi

Nhiều "đòn bẩy" cho kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh

Minh An |

Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của Ngân hàng Thế giới (World Bank) nhận định, Việt Nam đã thành công trong việc ngăn chặn COVID-19 và được hưởng lợi từ các biện pháp tài khóa, hỗ trợ đầu tư công và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mạnh mẽ.