Kinh tế Nghệ An

Từ kỳ tích thu hút vốn FDI của Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Năm 2023, Nghệ An thu hút vốn đầu tư FDI đạt gần 1,6 tỉ USD, dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ và lọt top 10 cả nước, lập nên kỳ tích trong điều hành, phát triển kinh tế.

Nghệ An: 5 năm, thu nhập người dân tăng 1,5 lần

QUANG ĐẠI |

Trong 5 năm (2015-2020), kinh tế Nghệ An tăng trưởng bình quân 7,2%, thu nhập bình quân tăng gần 1,5 lần.

Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt 8,25%

QUANG ĐẠI |

Theo UBND tỉnh Nghệ An, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2017 đạt khoảng 8,25%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước (ước 6,7%). GRDP bình quân đầu người năm 2017 ước đạt 32,26 triệu đồng; thu ngân sách đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng.