Kinh doanh lưu trú

Cơ sở kinh doanh lưu trú không thông báo bị phạt thế nào?

thu phương |

Bạn đọc có email maihuongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gia đình tôi đăng ký hoạt động kinh doanh lưu trú. Xin hỏi, nếu chúng tôi không thông báo khi có người đến lưu trú thì có bị xử phạt không?