Kim ngạch xuất khẩu điều 2022

Lo ngại bất ổn chính trị thế giới, ngành điều xin giảm chỉ tiêu xuất khẩu

Vũ Long |

Vinacas thông tin, sẽ làm văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị giảm chỉ tiêu xuất khẩu điều xuống 3,2 tỉ USD trong năm 2022.