Kiện công ty bảo hiểm

Tòa tuyên buộc công ty bảo hiểm bồi thường hơn 300 triệu đồng

TRẦN LƯU |

Tòa nhận định, yêu cầu của nguyên đơn là có cơ sở chấp nhận; qua đó, tuyên xử Công ty bảo hiểm Bảo Việt phải bồi thường cho chủ xe số tiền trên 301 triệu đồng…

Vụ kiện Cty bảo hiểm vì cho nghỉ việc: Vì sao người lao động thua kiện?

BẢO TRUNG |

Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo lẫn khởi kiện sơ thẩm của ông Tùng và cho rằng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam là không sai.