Kiểm tra ung thu da tại nhà

Cách kiểm tra tại nhà phát hiện ung thư da

HƯƠNG SƠN |

Theo The Health Short, ai cũng có thể bị ung thư da, bất kể chủng tộc hay màu da. Tại Mỹ, cứ mỗi 5 người sẽ có 1 người có nguy cơ ung thư da. Khi được phát hiện và điều trị sớm, ung thư da có khả năng điều trị khỏi.