Kiểm tra chống dịch COVID-19

Kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 của 26 doanh nghiệp ở Vũng Áng

QUANG THÁI (CĐ KKT Hà Tĩnh) |

Từ ngày 24.8 đến nay, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Quản lý KKT tỉnh,Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế thị xã Kỳ Anh, UBND các xã, phường kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 26 doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng.