Kiểm định nhà chung cư

Quy định đánh giá chất lượng chung cư cần biết

Ngọc Thiện |

Quy định kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư được chiểu theo Điều 61 Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực từ 1.1.2025).