Kiểm điểm vì lơ là phòng chống dịch

Xem xét kiểm điểm Sở Công thương Ninh Thuận vì chủ quan phòng dịch

Phương Linh |

Chiều 26.5, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa giao các đơn vị liên quan xem xét kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Sở Công thương khi tiếp xúc với người đến từ vùng có dịch COVID-19 nhưng không báo cáo theo quy định.