Kiểm điểm sai phạm đất đai

Kiểm điểm 21 tập thể và cá nhân sai phạm về đất đai

TRẦN LƯU |

Tỉnh Hậu Giang đã tiến hành kiểm điểm 21 tập thể và cá nhân có những sai phạm về đất đai theo kết luận của thanh tra Chính phủ...