Kiểm điểm Phó Chủ tịch huyện

Chủ tịch tỉnh yêu cầu kiểm điểm Phó Chủ tịch huyện vì lơ là chống dịch

Quách Du |

Tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Quảng Xương, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cho rằng, việc chống dịch tại đây đang còn lơ là. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch tỉnh yêu cầu kiểm điểm Phó Chủ tịch chuyên trách của huyện này.