Kiếm chém

Nội dung kiếm chém đồng đội…

Lê Vinh |

Có một dạo, người ta cười với nhau một cách ý nhị nên khi đọc được dòng tít: “Đội tuyển giành Huy chương Vàng môn kiếm chém đồng đội”…