Khủng bố Takfiri Hayat Tahrir al-Sham

Quân đội Syria tiến công mãnh liệt, thọc sâu vào thành trì khủng bố Idlib

Hà Liên |

Quân đội Syria đã có những bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống những phần tử khủng bố Takfiri ở tỉnh Idlib, tây bắc nước này.