Khu vực Mekong

Việt Nam nêu sáng kiến nhằm xây dựng một “ASEAN phẳng”

Thanh Hà |

Việt Nam đã nêu sáng kiến về mở rộng mô hình hợp tác về hòa mạng di động một giá cước giữa các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam cho cả tiểu vùng Mekong và ASEAN nhằm tiến tới xây dựng một “ASEAN phẳng”.

Khu vực Mekong là “không gian an ninh và phát triển” trực tiếp của Việt Nam

HẢI ANH |

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong tổng thể chung, khu vực Mekong là “không gian an ninh và phát triển” trực tiếp của Việt Nam và hợp tác Mekong cũng đang triển khai tại Việt Nam với nhiều lợi ích cụ thể.