Khu kinh tế ven biển

Sớm hoàn thành quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên

Việt Hoa |

Ngày 24.9.2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 29/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế (KKT) ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau đó, thị xã Quảng Yên và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai để đưa KKT ven biển Quảng Yên vào vận hành hiệu quả theo đúng quy hoạch, mục tiêu mà tỉnh Quảng Ninh, Chính phủ đề ra.

Giàu lên từ biển, dựa vào biển, hướng ra biển

Duy Thiên |

Phát triển kinh tế biển là chiến lược kinh tế quan trọng, cần có tầm nhìn dài hạn và đánh giá hết sức chi tiết. Kinh tế biển phải là một trong những trụ cột kinh tế, là mũi nhọn phát triển…