Khu di tích văn hóa Óc Eo - Ba Thê

Năm 2026 hoàn thành hồ sơ Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO

Lục Tùng thực hiện |

Ông Nguyễn Hữu Giềng - Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo - Ba Thê (An Giang) - khẳng định quyết tâm hoàn thành hồ sơ đề cử trình UNESCO trong năm 2026.

Hợp tác với 2 viện nghiên cứu Hàn Quốc khai quật khảo cổ học di tích Óc Eo

Lục Tùng |

Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo (An Giang) hợp tác cùng 2 Viện nghiên cứu của Hàn Quốc nghiên cứu, khai quật khảo cổ học di tích Óc Eo - Ba Thê.

An Giang: Hoàn công dự án Khu di tích văn hóa Óc Eo - Ba Thê

Phong Linh |

An Giang - Sáng 19.5, UBND tỉnh An Giang phối hợp cùng Ban Quản lí khu di tích Óc Eo tổ chức Lễ hoàn công dự án khu di tích Óc Eo (đầu tư bổ sung một số hạng mục), khánh thành Di tích Gò Út Trạnh và Công bố biểu tượng "Văn hóa Óc Eo" năm 2022.