Khu Chế xuất và Công nghiệp

Năm 2024, Cần Thơ tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

MỸ LY |

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, các cấp công đoàn TP Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động gắn với nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS để thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.