Không tập trung

Tạm dừng các hoạt động tập trung quá 30 người ở Hội An

Thanh Chung |

Từ 0h ngày 5.5, Quảng Nam tạm dừng các hoạt văn hóa, thể thao, điểm du lịch tập trung quá 30 người ở TP.Hội An nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sơn La dừng hoạt động lễ hội, sự kiện đông người để phòng dịch COVID-19

Vân Tiến |

Ngày 6.2, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường các biện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.