Không gian dối

Ca sĩ Thuỷ Tiên "oan Thị Kính": Thế còn những người đã tạo bão sao kê?

Anh Đào |

Ca sĩ Thuỷ Tiên đã có động thái đầu tiên, rất bất ngờ, sau khi cô được minh oan. Rằng không gian dối; Không chiếm đoạt tiền từ thiện. Thậm chí, số tiền được trao đi còn nhiều hơn số tiền chuyển vào tài khoản từ thiện.