Không đủ điều kiện niêm yết

Điểm mặt những cổ phiếu “rời sàn bỏ cuộc chơi” năm 2020

Giao Ánh |

Từ đầu năm đến nay, có khoảng 45 doanh nghiệp đã hủy niêm yết, ngừng giao dịch.